Our Blog

Podílové spoluvlastnictví nemovitosti

atelier-studio-weber-reality-blog-poradna-praha

Již delší dobu odpovídám tazatelům na realitním serveru iDnes v realitní poradně. Stále častěji se objevují dotazy od lidí, kteří se dědictvím stali podílovými spoluvlastníky nemovitosti a nevědí, co tento druh vlastnictví znamená a jak mohou s majetkem takto vlastněným nakládat.

Podílové spoluvlastnictví se liší od společného jmění manželů (ve kterém není dána výše spoluvlastnických podílů) tím, že každý spoluvlastník má přesně stanovený podíl na nemovitosti, který je číselně vyjádřen zlomkem, např. 1/2, 1/3, atd. Tento podíl také určuje míru, kterou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví. Obecně platí, že významná rozhodnutí týkající se nemovitosti, např. její rekonstrukce, apod., podléhají schválení nadpoloviční většiny hlasů. Pokud mezi spoluvlastníky nedojde ke shodě, mohou se obrátit na soud.

Se spoluvlastnickým podílem na nemovitosti může majitel volně nakládat, to znamená, že ho může darovat či prodat, v současné právní úpravě však neexistuje mezi spoluvlastníky předkupní právo.

Při tomto typu vlastnictví není přesně dáno, která část nemovitosti je čí. Spoluvlastníci si však mohou mezi sebou uzavřít dohodu o způsobu užívání nemovitosti.

Pokud na nemovitosti vzniknou pohledávky, např. z důvodu neplacení služeb atd., tento dluh mají všichni spoluvlastníci a je zpravidla vyžadován na nejsolventnějším z nich bez ohledu na to, zda ho způsobil.

Pokud je spoluvlastnický podíl jednoho z majitelů zatížen exekucí, netýká se všech spoluvlastníků, z obchodního hlediska však ztěžuje nakládání s nemovitostí.


Máte jakékoliv dotazy? Neváhejte se na nás obrátit.

PhDr. Lenka Weberová
Vedoucí realitní kanceláře
Nositelka ocenění Zlatá makléřská berla

Mobil: +420 608 957 978
E-mail: info@realityweber.cz

Tags: , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!