Prodej nemovitosti s Reality Weber

Maximální zhodnocení prodeje
Osobní přístup
30 let zkušeností

10 výhod při prodeji s námi

Návštěva nemovitosti a první konzultace

Odborné stanovení tržní ceny

Příprava nemovitosti k prodeji a zajištění PENB

Jednání s úřady včetně odstranění právních vad nemovitosti

Široká prezentace potenciálním zájemcům

Vypracování právních dokumentů

Zajištění úchovy finančních prostředků

Podání smluv na katastrální úřad, případně převod na družstvu

Výplata kupní ceny a podání daňového přiznání

Předání nemovitosti včetně převodu médií

Zeptejte se, rádi poradíme

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Zajistíme pro Vás kompletní služby spojené s prodejem nemovitosti. Máme 30 let zkušeností, díky kterým jsme získali ocenění Zlatá makléřská berla. Můžete se na nás spolehnout.

Přečtěte si, jak postupujeme při  prodeji nemovitosti

  1. Každou nemovitost nejdříve navštívíme, porovnáme skutečný stav se zápisem v katastru nemovitostí a sdělíme majiteli nemovitosti reálnou cenu, za kterou se dá nemovitost prodat.
  2. V případě, že reálná cena nemovitosti a požadovaná cena majitelem se příliš neliší, dohodneme se s majitelem na podmínkách výhradního prodeje nemovitosti. Vzhledem k tomu, že uzavíráme výhradní dohody o prodeji nemovitosti, věnujeme značnou pozornost zpracování nabídky nemovitosti a její prezentaci.
  3. V případě, že o nabízenou nemovitost neprojeví zájem některý z klientů z naší databáze, dbáme o to, aby nabídka byla stále na předních stránkách internetových vyhledávačů, v některém z časopisů (Grand reality, atd.), v lokálních novinách, popř. aby se dostala k obyvatelům nejbližšího okolí.
  4. Tím, že je naše nabídka všude na očích a jsme jedinou kanceláří, která nabídku předkládá, je na ni ohlas ze strany zájemců o koupi a uskutečňují se prohlídky.
  5. Kupcem nemovitosti se stává ten ze zájemců, který složí naší kanceláři převodem na účet, popř. v hotovosti, zálohu na kupní cenu (první část kupní ceny) na základě Dohody o složení rezervační zálohy, jejíž přílohou je návrh kupní smlouvy; nebo na základě Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, rovněž s přílohou kupní smlouvy.
  6. Jakmile zájemce prokáže dostatek finančních prostředků (úvěrová smlouva, úschova), zajistíme podpis zástavní smlouvy, kupní smlouvy, popř. smlouvy o úschově a návrhů na vklad, podání návrhů na vklad, včetně příloh na příslušný katastrální úřad a předáme kupujícímu podklady pro výplatu kupní ceny úvěrující bankou.
  7. Úvěrující banka převádí kupní cenu většinou na účet prodávajícího, my připravíme předávací protokol a vyplníme formuláře pro převod elektřiny, plynu, popř. telefonu nebo vody a nemovitost je předána kupujícímu.
  8. V případě, že je kupní cena složena v úschově (preferujeme bankovní úschovu), je vyplacena schovatelem po provedení vkladu do katastru nemovitostí na základě předloženého listu vlastnictví, na kterém je kupující uveden jako vlastník. Rovněž podáváme daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti na příslušný FÚ.
  9. Schovateli předkládáme daňové přiznání z nabytí nemovitosti s podacím razítkem finančního úřadu a ten vyplácí i daň z nabytí nemovitosti Po vyplacení kupní ceny na účet prodávajícího se uskuteční předání nemovitosti.

Známe každý následující krok a jsme schopni již při první prohlídce zodpovědět majiteli nemovitosti jeho otázky týkající se jak práva, tak stavebnictví.

Chcete také prodat lépe? Kontaktujte nás – +420 608 957 978.

PhDr. Lenka Weberová
realitní makléřka

Přečtěte si také

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!