Our Blog

Předkupní právo k nemovitostem a garážová stání

atelier-byt-reality-praha-ceska republika

Od letošního roku se opět zavádí do Občanského zákoníku předkupní právo spoluvlastníků k nemovitostem, které bylo zrušeno Novým občanským zákoníkem v roce 2013.

 

V souvislosti s prodejem či koupí spoluvlastnického podílu na nemovitosti je nyní třeba dostát zákonné podmínce spoluvlastnického předkupního práva. Kupříkladu prodej garážového stání, zejména u nových bytových jednotek, kde tvoří tyto garáže jednu jednotku a majitelé bytů na ní vlastní spoluvlastnický podíl, tj. stání netvoří samostatnou jednotku, je třeba nabídnout ostatním spoluvlastníkům. Stejně tak tomu může být i u sklepních kójí.

 

Pokud je to právě váš případ a chcete svůj byt (jednotku) s takovým spoluvlastnickým podílem na garáži a sklepu prodat, pak od 1.1.2018 je vaší povinností takové garážové stání či sklep přednostně nabídnout ostatním spoluvlastníkům (dále jen předkupitelé).

 

Postup je tedy následující:

  • Uzavřete se zájemcem kupní smlouvu na byt a kupní smlouvu na garážové stání (budete převádět spoluvlastnický podíl na jednotce – garáži). Poté jste povinni tento spoluvlastnický podíl nabídnout za stejných podmínek ostatním předkupitelům. Pokud nikdo z nich neprojeví o koupi zájem, tj. neuzavře s vámi kupní smlouvu a nezaplatí kupní cenu do tří měsíců, předkupní právo zanikne. V tomto případě je možno původní kupní smlouvu uzavřenou se zájemcem podat na katastrální úřad. Uvedený postup se nevztahuje na případy, kdy byt a garážové stání převádíte bezúplatně na osobu blízkou v tzv. přímé linii (rodiče, děti, sourozenci, atd.). V takovém případě nabídku předkupitelům dávat nemusíte.

  •  

  • Další problém představuje při výše uvedeném postupu poskytnutí hypotéčního úvěru na koupi takové garáže. Nelze ho vyřídit předem spolu s hypotéčním úvěrem na bytovou jednotku, protože do tří měsíců od uzavření kupní smlouvy nebude jasné, zda kupec bytu také získá garážové stání.

  •  

  • Dlužno poznamenat, že spoluvlastníci se mohou svého předkupního práva vzdát, což bude dozajista u zmíněných garážových stání do budoucna hojně užíváno. Nicméně dnes se návrat předkupního práva do Občanského zákoníku na základě výše uvedeného jeví pro koupi či prodej bytu spojeného s vlastnictvím garážového stání či sklepa ve spoluvlastnickém podílu jako velká komplikace.


Máte jakékoliv dotazy? Neváhejte se na nás obrátit.

PhDr. Lenka Weberová
Vedoucí realitní kanceláře
Nositelka ocenění Zlatá makléřská berla

Mobil: +420 608 957 978
E-mail: info@realityweber.cz

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!