Our Blog

Předpoklady úspěšného pronájmu bytu

V současné době je zvýšená poptávka po nájmu bytů v souvislosti s vysokou úrokovou sazbou u hypoték. Nájem bytu tak představuje alternativní řešení bydlení.

Máte-li volnou nemovitost a rozhodnete se ji pronajmout, musíte mít na zřeteli níže uvedené ukazatele.

Pronajmout lze krátkodobě, např. pro časově omezené potřeby zaměstnanců firem, přes Airbnb apod. Při tomto způsobu pronájmu je vyšší zisk, avšak větší opotřebení bytu a více nákladů s pravidelným úklidem, nekontrolovatelnou spotřebou médií atd.

Dlouhodobý pronájem, tj. alespoň na dobu jednoho roku a více zajistí pronajímateli pravidelný příjem, platbu služeb spojených s užíváním bytu v plném rozsahu a méně starostí. Je možno určit koho do bytu chceme a za jakých podmínek.

Zájemce o byt je třeba prověřit v seznamu dlužníků, či jiných registrech a získat o něm co nejvíce informací.

Klíčovou roli hraje nájemní smlouva, jejíž sepsání v souladu se stávající legislativou je nezbytným předpokladem úspěchu. Často se v praxi setkáváme se smlouvami, kterým chybí náležitosti, odvolávají se na již neplatné paragrafy, starý občanský zákoník atd. Pokud chce pronajímatel předejít komplikacím ve smluvním vztahu, měl by sepis smlouvy svěřit výhradně profesionálovi.

Byt je třeba v průběhu nájemního vztahu cca 1x za čtvrtletí kontrolovat a získat přehled o jeho stavu.

Ukáže-li se, že nájemce má špatnou platební morálku, je třeba nájemní vztah ukončit co nejdříve. Vždy je snadnější získat zpět jedno nájemné než jeho násobek.

Obecně lze konstatovat, že máte-li správně uzavřenou nájemní smlouvu, řešení každé vzniklé situace je jednodušší.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!