Reality poradna

Reality poradna – odpovídáme na Vaše praktické dotazy. Neváhejte nám také napsat.

realitni porada

Pokud chcete poradit s realitami, neváhejte se na nás obrátit, realitní poradna je tu pro Vás.

Na trhu působíme již od roku 1992 a dokážeme pokrýt kompletní servis v realitní oblasti. Díky tomu máme opravdu hodně zkušeností, které denně oceňují naši klienti.

Dobrý den, vlastním garáž, která je přístupná pouze přes pozemek souseda. Musí mi umožnit k ní přístup?
Ano, požádejte souseda, aby Vám povolil za náhradu nezbytnou cestu přes svůj pozemek. Pokud by nedošlo k dohodě smírnou cestou, bude nezbytné se obrátit na soud, což je zdlouhavá cesta k řešení. Doporučuji tedy nejdříve vyčerpat všechny možnosti smírného postupu.
Chci koupit větší byt a uhradit ho částečně z prodeje bytu, kde bydlím. RK ani prodávající nechtějí čekat, až svůj byt prodám, co mám dělat?
Chcete-li si pořídit větší byt, musíte dát do prodeje Váš stávající a teprve v momentě, kdy bude nalezen kupec, který složí zálohu, a Vy budete vědět přibližně, kdy obdržíte finanční prostředky, je vhodná doba hledat nový byt. Nelze předpokládat, že prodávající bude čekat několik měsíců, než prodej stávajícího bytu zrealizujete.
Kupuji rodinný dům, který je v současné době předmětem dědického řízení. Je možné již nyní uzavřít kupní smlouvu?
V každém případě je třeba vyčkat na ukončení dědického řízení. Dokud nebude dědic zapsán jako vlastník nemovitosti u příslušného katastrálního úřadu, nelze kupní smlouvu podepsat. Můžete však uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, neboť dědictví nabývá pozůstalý zpětně ke dni úmrtí zůstavitele.
Prodáváme rodinný dům, zatím nemáme zájemce a již máme vybránu jinou nemovitost. Rádi bychom náš stávající dům zastavili, než se podaří najít kupce, je to možné?
Možné to je, tuto službu poskytují různé banky, a to i ve spolupráci s realitními kancelářemi. Tímto způsobem zaplatíte novou nemovitost a zároveň získáte čas, abyste tu stávající nemuseli prodat pod cenou.
Máme pohledávku na nemovitosti u osoby, která zemřela. Jak se máme domáhat finanční úhrady?
Vaši pohledávku po zemřelé osobě musíte uplatnit v dědickém řízení u příslušného notáře. Pokud ji notář jako soudní komisař neuzná, je třeba se obrátit na soud a požadovat úhradu od dědiců.
Dobrý den, chci darovat svůj dům nezletilému pravnukovi, je to možné a jaký je postup?
Nejdříve je třeba sepsat darovací smlouvu, kterou za dítě podepisuje zákonný zástupce. Před podáním smlouvy na katastrální úřad je třeba požádat příslušný soud o schválení právního úkonu za nezletilého, teprve po nabytí právní moci soudního rozhodnutí je možno smlouvu vložit do katastru.
Jsme 4 spoluvlastníci nemovitosti, pouze 1 z nás v nemovitosti bydlí a nechce nám umožnit její užívání. Máme právo na nájemné?
Pokud mezi vámi nedojde k dohodě o užívání nemovitosti, máte právo na tržní nájemné v souladu s velikostí vlastněného podílu. Další variantou je prodej nemovitosti a rozdělení zisku mezi spolumajitele.
Naše matka trpí Alzheimerovou chorobou. Vlastní byt, který neužívá, rádi bychom ho se sestrou pronajímaly, nevíme však, jak zajistit právní stránku věci?
Nejjednodušší způsob je vyžádat si od matky plnou moc a při pronájmu ji zastupovat. Další možností je zahájit řízení o nesvéprávnosti a stanovit matce opatrovníka, který bude vykonávat veškeré právní úkony jejím jménem.
Chtěla bych darovat synovi dům a zároveň mít v této nemovitosti zajištěno právo bydlení. Jak mám postupovat?
V tomto případě bude účelné, abyste se obrátila na právníka a nechala sepsat darovací smlouvu, jejíž součástí bude věcné břemeno doživotního užívání pro Vaši osobu. Smlouvu je nutné podat na příslušný katastrální úřad, který provede zápis tohoto úkonu do katastru nemovitostí.
Dobrý den, zemřel mi manžel a notář po mně požaduje ocenění bytu pro dědické řízení? K čemu konkrétně takový dokument slouží a kam se mám obrátit?
Cílem takového ocenění je zjistit cenu nemovitosti, která je předmětem dědického řízení. Jestliže jste měli byt s manželem v SJM( společné jmění manželů), budete platit notáři poplatek za zpracování dědictví, do kterého se započítá pouze manželův podíl na bytě, stejně tak, jako polovina podílu z veškerého společného jmění. Takové ocenění Vám zpracuje téměř každá realitní kancelář.
Pronajímám luxusní byt v centru za 45.000Kč. Požaduji kauci v zákonné výši 6 nájmů a zatím se mi nepodařilo s žádným zájemcem dohodnout. Je můj požadavek neobvyklý?
Vezmeme-li v úvahu výši nájmu, znamenalo by to složit jistinu ve výši 270.000 Kč. To je opravdu závratná částka, která je pro nájemce umrtvena po celou dobu nájemního vztahu.
Myslím, že Váš požadavek je opravdu maximalistický. Prověřte si zájemce o svůj byt před uzavřením smlouvy a požadujte max. 2 jistoty, které pokryjí případný výpadek platby, či škodu způsobenou v bytě.
V našem SVJ zemřel člen, majitel bytové jednotky, který neměl dědice a nezanechal závěť. Komu připadne bytová jednotka?
Nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic (tzv. odúmrť). Tento právní institut upravuje ust. § 1634 obč. zákoníku. Společenství vlastníků jednotek ze vzniklého stavu nevzniká žádný nárok na bytovou jednotku.
Zdědili jsme s bratrem byt po rodičích, chtěla bych svou polovinu bratrovi prodat. Budeme platit nějakou daň? A.P. Benešov
Jestliže součet doby vlastnictví nemovitosti Vašich rodičů a Vaše překročila hranici pěti let, žádnou daňovou povinnost nemáte. V opačném případě Vy jako převodce zaplatíte 15% daň z příjmu.
Dobrý den, lze nyní očekávat snížení cen bytů v Praze? H. S. , Praha
V krátkodobém horizontu se to jeví jako málo pravděpodobné. Zájem o bydlení ve velkých aglomeracích je stále obrovský a poptávka převyšuje nabídku. Dalším faktorem je i dostupnost hypoték s příznivou úrokovou sazbou. Výraznou změnu tudíž nelze očekávat.
Mohu prodat byt, na kterém je hypotéka? J.P. Jesenice
V zásadě ano, je však nutné si předem vyžádat souhlas příslušné banky a požádat o vyčíslení zůstatku úvěru, který je nutno splatit k předem sjednanému termínu.
Dobrý den, co je firma Bez realitky? P. F. , Praha
Je to firma, která nabízí stejné, či podobné služby jako klasické realitní kanceláře. Komunikace probíhá prostřednictvím internetu. Pokud máte o nějakou službu zájem, dostanete nabíku, která je zpoplatněna. Nic není zadarmo a z „bezrealitky“ se stává realitka.
Kupuji rodinný dům, který je v současné době předmětem dědického řízení. Je možné již nyní uzavřít kupní smlouvu? J.K. , Praha
V každém případě je třeba počkat na ukončení dědického řízení. Dokud nebude dědic zapsán jako vlastník nemovitosti u příslušného katastrálního úřadu, nelze kupní smlouvu podepsat. Můžete však uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, neboť dědictví nabývá pozůstalý zpětně ke dni úmrtí zůstavitele.
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda musím dům, který je dvojdomem (druhou půlku vlastní sousedé), nabídnout při případném prodeji nejdříve jim? Z.H., Praha
Pokud prodáváte část dvojdomu, Vaši sousedé nemají předkupní právo a při prodeji jim ji nemusíte přednostně nabídnout. Nejedná se o podílové spoluvlastnictví.
Je pravda, že od 1.7.2020 se mění ustanovení OZ upravující předkupní právo? J.M., Praha
Ano, od 1.7.2020 se novelou občanského zákona č. 163/2020 Sb. předkupní právo v zásadě ruší. Je pouze ponecháno u nemovitostí, ke kterým bylo vlastnické právo založeno specielními právními skutečnostmi. V těchto případech je doba jeho trvání 6 měsíců od nabytí spoluvlastnického podílu.
V prosinci 2019 jsem koupil rodinný dům a zaplatil 4% daň z nabytí nemovitých věcí. Mohu počítat s jejím vrácením? J.M., Praha
Dne 30.4.2020 vláda schválila zrušení této daně, které bude projednáno ve standardním legislativním procesu. Má retrospektivní účinek od 1.12.2019. Daň Vám tedy bude vrácena.
Jaký bude dopad koronavirové krize na ceny pronájmů? A.P., Praha
Očekáváme, že ceny pronájmů klesnou, a to zejména v souvislosti s omezením podnikání AirBnb. Na trh se již nyní dostává velké množství bytů doposud pronajímaných přes tuto službu, které značně rozšiřují nabídku.
Kupujeme dům a prodávající ještě chce v nemovitosti zůstat 3 měsíce po jejím přepisu na nás. Musíme o tom sepsat další smlouvu?
Ano, z důvodu právní jistoty je třeba uzavření smlouvy nájemní. Rovněž je takovou smlouvou třeba postihnout užívání věcí movitých, které tvoří vybavení domu, či bytu.
Koupili jsme stavební pozemek a po pěti měsících ho chceme prodat. Můžeme po takto krátké době pozemek převést na jiného vlastníka?
Pozemek prodat můžete. Pokud jej nevlastníte pět let a prodáte ho se ziskem, tak rozdíl mezi cenou, za kterou jste pozemek nabyli a cenou, za kterou jej prodáte, přičtete v roce prodeje k Vašim příjmům. Daň z příjmu činí 15 %.
Koupil jsem byt a náhodně jsem zjistil, že bývalý majitel tam stále má trvalé bydliště. Nemohu o byt přijít?
O byt přijít nemůžete, trvalé bydliště je pouze evidenční záležitost. Vyzvěte bývalého majitele k přehlášení nebo ho odhlašte ve správním řízení.
Kolik nájmů „kaucí“ po mě může chtít majitel nebytových prostor dopředu?
Podle Nového občanského zákoníku majitel nemovitosti může požadovat až 6 měsíčních nájmů jako jistotu (kauci).
Jsme čtyři sourozenci, rodiče vlastnili dům, který prodali naší sestře. Máme nárok na dědický podíl?
Jestliže rodiče dům prodali, není podstatné komu – není předmětem dědického řízení, tudíž žádný nárok nemáte.
S bratrem jsme každý zdědil 50 % domu po otci. Dům byl na prodej a už byl i zájemce, ale bratr se nyní rozhodl si dům nechat a užívat. Na co mám v tomhle případě nárok?
V případě, že Vám vznikla škoda, kterou můžete prokázat, máte nárok na její náhradu. Dále máte nárok na nájemné, pokud bude bratr obývat celý dům.
S manželem hodláme koupit byt. Víme, že nyní platí daň z nabytí nemovitosti kupující. Jsou ceny nemovitostí uváděny již s touto daní, nebo bez ní?
Inzerované ceny se uvádějí bez Vámi dotazované daně, tj. ke každé inzerované ceně musíte ještě přičíst 4% na daň z nabytí nemovitých věcí.
Pořídili jsme si družstevní byt na úvěr, za který ručíme jiným bytem v osobním vlastnictví. Můžeme družstevní byt nyní prodat?
Pokud ručíte jinou nemovitostí, družstevní byt můžete převést na jiného nabyvatele bez jakéhokoli omezení.
Manželka a já máme dům ve společném jmění manželů. Mohu svou část domu manželce darovat?
Takový postup možný není. Darovací smlouva mezi manželi je přípustná pouze v případě, že předmět daru není součástí SJM (společného jmění manželů). Mohl byste tak učinit za předpokladu, že byste měli dům v podílovém spoluvlastnictví.
Nedávno jedna RK dopisem nabízela, že mi prodá nemovitost bez provize. Jak může pracovat bez příjmu?
RK bez příjmů pracovat nemůže. Pokud neplatí provizi prodávající, musí ji zaplatit kupující. RK dohodne s prodávajícím co nejnižší cenu, aby kupující vedle kupní ceny a daně z převodu nemovitostí mohl uhradit i provizi pro RK.
Kupuji pozemek, katastr už vyznačil plombu a píšou, že budou informováni navrhovatelé. To dostanu taky dopis z katastru, že se něco děje a že je převedeno?
Pokud jste kupující, vyrozumění o plombě nedostanete. To je zasíláno pouze prodávajícím. Po provedení vkladu vlastnického práva na kupující Vám bude zasláno vyrozumění o provedení vkladu.
Koupila jsem dům v dražbě. Majitel se odmítl vystěhovat, co mám dělat?
Zažádejte soud o přivolení k vystěhování. Zároveň bývalému majiteli zrušte v nemovitosti trvalý pobyt. Zatímco řízení o vystěhování se může protáhnout, trvalý pobyt se řeší správním řízením a je podstatně rychlejší. Zrušení trvalého pobytu však není totéž jako vystěhování.
Uzavřeli jsme kupní smlouvu na prodej domu, návrh na vklad je již podán na katastr nemovitostí. Ve smlouvě chceme udělat změnu, je to možné?
Jestliže je smlouva již podána na katastrální úřad, nelze ji přepsat ani jinak měnit. Jediné řešení je vzít smlouvu se souhlasem obou smluvních stran zpět a podat nový návrh na vklad s upravenou smlouvou.
Jsme pár a hledáme byt 2+1, 3+kk, 3+1 v širším centru Prahy. Důležité je, aby nebyl byt hlučný a byl v blízkosti zeleně, ideálně ve vyšším podlaží. Děkuji.
Pokud hledáte byt, je třeba pravidelně sledovat nabídky realitních kanceláří a realitní servery.
Dobrý den, budeme kupovat bytovou jednotku 4+KK na klíč, po kolaudaci celého domu s přiděleným jedním číslem popisný k domu. Chtěla jsem se zeptat zdali budu ještě ke kupní ceně platit 4% daň? Děkuji za odpověď
U prvního převodu do pěti let od kolaudace se daň z nabytí nemovitých věcí neplatí. To znamená, že při koupi bytové jednotky po kolaudaci daň z nabytí nemovitých věcí platit nebudete.
Dobry den, v drazbe jsem vydrazila byt avsak je zde nedoplatek za revitalizaci 170 tisic vuci svj. Byvali majitel tento dluh platit nechce. Jak to je? Kdo ma dluh zaplatit? Svj po me dluh hodla vymahat.
Neznám podrobnosti Vašeho případu, ale obecně platí, že dluh by měl být uhrazen z výtěžku dražby a byt byste měla získat bez jakýchkoli pohledávek.
Dobrý den chci se zeptat jestli že bydlíme v družstevním byte a mám exekuce, jestli muze byt dána dražba na podíl manzeluv kdyz byt odkoupil za v svobodna? Muzou nás vystěhovat kdyz Já tady podíl nemam a manžel je spoludliznik? Ale podíl koupil za svobodna v roce 2002.a Já s nim bydlim od roku 2009.Exekuce jsou na mne a muzou vydražit i jeho podíl za svobodna nebo jen část podílu co jsme manžele. Děkuji za odpověď. Muzou nás vystěhovat i když je manzeluv podíl za svobodna? a musí souhlasit SMD?
Manžel je spoludlužníkem jen za majetek, který jste společně nabyli za dobu trvání manželství. Bytu (členského podílu) by se tedy exekuce v tomto případě neměla týkat.
Dobrý den! Syn vydražil ve veřejné dražbě 1/6 bytu, která patřila jeho bratrovi. Musí se z této vydražené 1/6 platit daň Finančnímu úřadu? Byt byl z 1/2 vlastnictvím matky a každý syn měl 1/6.
Jestliže nabydete majetek v dražbě, jste vždy povinni zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4%.
Dobrý den,bydlím v bytě na který platím hypotéku ,bydlím tu společně s maminkou s kterou se staráme o domácnost.Bydlí tu s námi i moje sestra která se nestará o nic ani nic neplatí jen žije na náš úkor, protože nemá práci v bytě má trvalé bydliště můžu jí nechat sama vystěhovat.
Pokud sestra obývá byt aniž by byla jeho spolumajitelkou nebo měla nájemní smlouvu, vyzvěte ji k vystěhování a zrušte jí ve správním řízení trvalý pobyt. Pokud se neodstěhuje dobrovolně, lze toho dosáhnout soudní cestou.
Dobry den, před 10-ti lety jsme si s přítelem žádali o hypotéku,ale jelikož přítel byl tenkrát na živnosti,tak ji nedostal a vzal si ji na sebe jeho otec, ale splacely jsme ji my. Letos bysme chtěli hypotéku převzít, aby jsme nemuseli znovu brat novou a platit úroky. Jak lze v tomhle případě postupovat, aby byl pak dům zároveň napsán na nás. Předem děkuji za odpověď
Veškeré změny týkající se hypotéky je třeba řešit s úvěrující bankou. Bez jejího souhlasu nemůžete s nemovitostí nakládat, tj. převést ji na jiného nabyvatele. Bance vysvětlete svoji situaci, určitě Vám nabídne řešení.
Dobrý den, manžel bude prodávat se sestrou RD. Domluvili se ale na jiném rozdělení % než 50:50. Kde a jak to prosím sepsat, aby to bylo smluvně a kolik to cca stojí? Děkuji
Při prodeji RD je třeba sepsat kupní smlouvu. V kupní smlouvě bude uvedeno, za kolik prodává svůj podíl Váš manžel a za kolik jeho sestra. Aby byla smlouva dobře sepsaná, je dobré obrátit se na právníka. Ten Vám rovněž sdělí, kolik si za svoji práci počítá.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co vše potřebuji, když chci prodat starý dům ve kterém nikdo nežije. S pozemkem. Děkuji
Chcete-li prodat jakýkoli dům, musíte s kupujícím podepsat kupní smlouvu a tu podat s návrhem na vklad na příslušný katastrální úřad. Pokud nemáte v tomto směru řádné zkušenosti, obraťte se na právníka.
Dobry den, s bratrem jsme kazdy zdedili 50% domu po otci. Dum byl na prodej a uz byl i zajemce, ale bratr se nyni rozhodl si dum nechat a uzivat. Na co mam v tomhle pripade narok?
V případě, že Vám vznikla škoda, kterou můžete prokázat, máte nárok na její náhradu. Dále máte nárok na nájem, pokud bude bratr dům obývat, nebo na kupní cenu, při prodeji Vaší poloviny domu bratrovi.
Dobrý den. S přítelem mám zájem o koupi rodinného domu. Zástupce RK Sting, na kterou jsem se obrátili, na první prohlídku dorazil s velkým spozděním, ve chvíli, když jsme odcházeli, poté, co nás provedl majitel domu. Při druhé prohlídce se také neangažoval, pouze nechal přítele cosi podepsat s tím, že nám obratem pošle návrhy smluv. 14 dní se nic nedělo. Poté během jedno dne zaslal návrh rezervační smlouvy a vyžadoval neodkladně podepsání smlouvy o zprostředkování (ve výši provize neodpovídající jeho zásluhám) bez toho, aniž bychom viděli dokumenty vztahující se k domu či kupní smlouvu. Byl velmi neodbytný a vyvíjel na nás nátlak. Proto jsme se s ním rozešli. Nyní jsme zjistili, že nám nedal kopii podepsaného dokumentu (zřejmě protokolu o prohlídce) a odmítá nám jej zaslat. Existuje nějaký způsob, jak z něj protokol vymámit, abychom zjistili, k čemu jsme se vlastně upsali. Rádi bychom totiž stále koupili tento dům, ale nikoliv prostřednictvím této RK. Děkuji za radu.
Než něco podepíšete, je třeba si to přečíst. Podepsaný protokol o prohlídce však není tak důležitý. Zástupce RK Sting pravděpodobně nebude mít podepsanou žádnou smlouvu o zprostředkování s majitelem nemovitosti, a proto chce provizi od Vás. Pokud se Vám dům líbí, dohodněte se s majitelem, smlouvu Vám napíše např. advokát.
Dobry den mam takovy dotaz a jsem uz zoufala.Umrela nam maminka,byla rozvedena ale nemeli rozdelene meni s manzelem. Jsme 3 sestry jedna je nezletila. Nejdrive se rozdelilo meni mazelu. Ve spolecnem meni meli zahradu a dluh na te zahrade.Takze pulka sla k byvalemi manzelovi a druha pulka mezi nas sestry. Byt sme si delily jen my sestry. O byt sem mela zajem ja na kterem byla zastava kvuli tomu dluhu. Takze ja sem prevzala byt se zastavou.Sestry musim vyplatit. Po nejake dobe jsem sla zadat o hypoteku abych mohla vyplatit sestry ale bohuzel mi nikde nepujci, protoze na tom je zastava, kterou splaci nezletileta sestra se svym otcem, ktere oni zdedily. Ja ale vubec nevim, jak je mam vyplatit, kdyz me nikdo hypoteku neda. Mam na na to uz jen 5 mesicu. Mohli byste mi poradit, co bych mela delat nebo co z toho bude, kdyz do daneho terminu nevyplatim sestry kvuli jejich zastave na tom byte? Dekuju
Je třeba, abyste vy „tři sestry“ společně s bývalým manželem prodali zahradu a za získané peníze uhradili dluh (zbytek si mezi sebou rozdělíte). Věřitel po uhrazení dluhu zajistí odstranění zástavního práva z listu vlastnictví u bytové jednotky. Následně požádejte o hypotéku, nově zastavte bytovou jednotku a z hypotéčního úvěru vyplaťte sestry. Pokud má bývalý manžel finanční prostředky na úhradu poloviny dluhu zajištěného zástavou na bytě a může vám uhradit kupní cenu, můžete zahradu prodat jemu.
Dobrý den, otec na mne převedl členská práva a povinnosti družstevního bytu. Prosím o informaci, zda je tento dokument dostačující k prokázání vlastnictví bytu např. při prodeji či v případě prokázání vlastnictví při dědictví? Bratrovi věnoval jiný byt a chce, aby tento zůstal pouze mě. Moc děkuji za informaci.
Dohoda o převodu družstevního podílu s potvrzením o převzetí družstvem je legitimní nabývací titul a prokazuje vlastnictví družstevního podílu. Vaše vlastnictví je tedy nezpochybnitelné. Vedle Dohody byste měla mít i nájemní smlouvu.
Dobrý den. Chci se jen zeptat. Zdědil jsem RD. Za otcova života z tohohle RD byla ubytovna pro montéry. Ubytovnu jsem zrušil skrze nábytku od jedné paní. Paní mi sama od sebe zavolala a zeptala se mně, jestli nechci pronajímat RD k účelu soukromé školky. Ja jsem kývl ze určitě. V naší obci Holasicích a v okolí je velmi málo mateřských školek. Jelikož jsem totální začátečník a nemám zkušenosti v pronájmech, nevím, co by všechno měla zahrnovat smlouva ani nevím, podle čeho určit velikost nájmu. Pronájem: (spodní patro a dvůr) Kdo bude řešit opravy při nějaké poruše? Je lepší převést energie (voda, plyn a elektřinu) na paní, se kterou budu podepisovat smlouvu? Mužů ve smlouvě požadovat, aby nájemníci platili pojištění domu + energie? Navíc mám z vlastních peněz připravit a upravit dvůr tak, aby hygienicky odpovídal školce. Úprava už mě stála dost peněz. Jen se ptám. Jestli je povinnost naházet omítky, atd. na dvoře z mých peněz (NIC JSME NEPODEPISOVALI), Paní má dotace z EU na úpravu domu. Nemají dotace sloužit i k opravě dvora??
Všechny záležitosti, na které se dotazujete, jsou věcí dohody. Nejdříve je třeba uzavřít smlouvu, ve které bude vyjasněno, co jde k tíži nájemce a co k tíži pronajímatele. Vyvarujete se tak pozdějších dohadů. Určitě je výhodnější, aby si nájemkyně platila veškeré energie sama. Opravy většího rozsahu musíte řešit Vy jakožto vlastník, pakliže závada nevznikla zaviněním nájemce. Pojistka jde také k Vaší tíži. Nájemce si může uzavřít pojistku na své vybavení a rizika spojená s výkonem jeho činnosti. Z Vašeho dotazu je patrné, že jste ještě neuzavřeli smlouvu na pronájem prostor a Vy jste začal s úpravami, což je poněkud riskantní krok. Provozování mateřské školy s sebou nese velmi přísná hygienická pravidla a jde o specifickou úpravu prostor. Pokud nemáte s paní podepsanou smlouvu a již činíte kroky k úpravě nemovitosti, v případě, že se nedomluvíte, můžete utrpět značnou škodu.
Dobrý den, s přítelem jsme si vyhlídli dům na který je nyní připravovaná dražba, plán byl že já budu dům dražit a v případě příklepu si půjčím 200.000,- na doplacení aby přítel na sebe neměl uvalený dluh pro budoucí hypotéku na tento dům. Dotaz je, jestli je reálné že já budu vlastníkem domu a on si na něj sjedná hypoteční úvěr?? Už kvůli dražbě zaplatím daň z převodu nemovitosti, kdyby jsem hned poté přepsala polovinu na přítele předpokládám že musíme zaplatit znovu. Předem děkuji za odpověď.
Není možné, abyste Vy byla vlastnicí nemovitosti a Váš přítel si na ni vzal hypotéční úvěr. Jestliže se stanete vlastnicí nemovitosti, kterou ihned převedete na přítele, zaplatí přítel 4% daň z převodu nemovitosti . Počítejte s tím, že o dům může mít zájem i někdo jiný a můžete jej vydražit za vyšší cenu.
Dobry den. Muzu prepsat barak na sveho bratrance? Nebo jak to jde jinak udelat? Dekuji
Převést dům na svého bratrance můžete. Bratranec není příbuzný v přímé linii, a tak nejlevnější formou převodu bude prodej. Kupní smlouvu a návrh na vklad Vám sepíše právník a Vy tyto dokumenty doručíte na příslušný katastrální úřad. Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % uhradí bratranec.
Dobry den, rada bych se zeptala, jak postupovat pri prepsani podilu nemovitosti vetsinovemu majiteli.Co ma za naroky si odecist s ceny , jestlize vetsinovy majitel bydli a zpravuje nemovitost a ja ziji v zahranici. Je potreba notarky nebo se da prepis udelat bez notarky jen na zaklade nezavisleho odhadce. Dekuji
Patrně máte na mysli převod podílu na nemovitosti většinovému majiteli. Podíl můžete prodat za vzájemně dohodnutou kupní cenu. Nevím, zda dlužíte za správu domu nebo máte v domě nějaké další pohledávky. V tom případě je nutno je uhradit. Kupní smlouvu Vám sepíše kterýkoli právník, znalecký posudek není nutný. Kupní smlouvu s návrhem na vklad je třeba doručit na příslušný katastrální úřad. Daň z nabytí nemovité věci hradí kupující.
Dobrý den, prosím o radu. Najímám byt, který je v mém výlučném vlastnictví, tudíž mi z něj jde příjem na splácení hypotéky k druhému bytu, ten vlastním společně s manželem. Bylo by možné, aby se manžel, popřípadě některý z rodičů, stal nájemcem a byt dále pronajímal třetí osobě, aniž by v něm bydlel? Současní nájemníci odcházejí k 30.6., tudíž případní další by už nejednali se mnou, ale s osobou, kterou bych určila. Pro vysvětlení, měním práci a 1, maximálně 2 měsíce bych potřebovala být registrovaná na ÚP, tudíž nesmím mít žádný příjem. Ohledně příjmů z nájmu bych mohla za tento rok zdanit vše /i pokud by byl pronajímatelem manžel nebo jiná osoba/ nebo pouze příjem z nájmu do 30.6. a zbylý příjem by musel danit manžel nebo jiná osoba? Děkuji za odpověď, Veronika
Pokud vlastníte byt a chcete jej pronajímat, můžete byt pronajmout osobě, které dáte souhlas s dalším podnajímáním. Nájemník bude hradit pouze služby a Vy žádný příjem mít nebudete. Příjem z podnájmu bude danit nájemník.
Dobrý den, ráda bych se zeptala jestli mám nárok po smrti rodičů na polovinu bytu když tam má druhý sourozenec napsaný trvalý pobyt? děkuji za odpověď
Pokud má sourozenec trvalý pobyt v bytě rodičů, nemá to žádný vliv na dědické řízení a na základě této skutečnosti z něho nemůžete být vyloučena.
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli může majitel nemovitosti - pozemku, prodat tento pozemek za libovolnou cenu? Např. jedná se o pozemek, který by mi chtěl prodat můj příbuzný za symbolickou cenu (např. cenu BPEJ která by odpovídala ca 1500 Kč/1000 m2 - tržní hodnota pozemku by ale mohla být 1 mil. Kč - přesto můžu pozemek odkoupit za 1500Kč)? A můžu já pak, takto získaný pozemek prodat dál za libovolnou cenu? Děkuji. V. Malý
Pozemek Vám příbuzný může prodat za jakoukoli cenu, kterou si dohodnete, např. za 1 Kč. Prodat také můžete za libovolnou cenu. Vy i další kupující však musíte zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% ze směrné hodnoty stanovené finančním úřadem nebo dle znaleckého posudku.
Chtela bych podat stižnost na živno. uřad - mám soudni rozhodnuti na realitni kancelar - vraceni kauce z 2015, neplati, exekuce nepomohla, ale stale dal podnika - nechci, aby ošidil dalši lidi. Děkuji
Živnostenský úřad neřeší občansko-právní spory a ani exekuce není důvodem k odebrání živnostenského oprávnění. Snažte se získat zpět kauci.
Dobrý den, mám dotaz, před 30 lety jsme zdědili po otci (4 sourozenci ) každý ideální 1/4nu, nyní mi chce bratr svojí 1/4 odprodat, chtěla bych se zeptat, co je pro mě výhodnější, zda klas. prodej nebo darování? Dál by mě zajímalo, jestli musí být udělaný odhad majetku (dům, zahrady, pole) při prodeji i darování? Letos odprodal svojí 1/4 polí, které pronajímáme místnímu statku, chtěl by se zbavit i ostatní části své 1/4. Děkuji za odpověd
V případě příbuzných v přímé linii, což je i bratr a sestra, je výhodnější darování, neboť je osvobozeno od jakékoli daňové povinnosti. Odhad majetku nemusí být proveden ani při prodeji ani při darování.
Dobrý den po otcově smrti jsem zdědila 1/6 domu bratr má také 1/6 a matka 4/6.V domě 20 let bydlel bratr spolu s matkou,souhlasila jsem s přepisem celého domu na bratra s tim že mě vyplatí.Letos se bratr odstěhoval,chci se tam nastěhovat já matka chce přepsat svoji část na mě,ale bratr nesouhlasí s přepisem i když ho chci vyplatit.Poradíte mi co s tím. Děkuji
Pokud Vám chce matka darovat svůj podíl, bratr tomu nemůže nijak bránit. Pokud chcete získat celou nemovitost, musíte se s bratrem dohodnout na odkoupení jeho podílu. Pokud se to nepodaří, můžete se obrátit na soud, který rozhodne.
Dobrý den, je možné darovat dřevěnou chatu 14 ti leté vnučce, která má rozvedené rodiče. Jak se v tomto případě mohou chovat její rodiče? Děkuji, Josef
Chatu můžete 14 leté vnučce darovat s přivolením opatrovnického soudu. Dalším řešením je odkázat vnučce chatu v závěti.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je platná smlouva s agenturou. Nájemce zemřel, jediný dědic - vnuk uzavřel dohodu o zániku nájmu bytu a vrátil ho pronajímateli. Po nájemci v roce 2016 vznikl přeplatek z vyúčtování a ten byl vyplacen vnukovi - dědici. Při vyúčtování v roce 2017 byl nedoplatek po zemřelém a to už jediný dědic - vnuk zaplatit nechce. Může ho dát pronajímatel k soudu? Není to dluh na nájemném, ale na vyúčtování, není to tedy k datu úmrtí, ale služby k datu úmrtí využíval a vyúčtovní je až vždy další rok. Děkuji za odpověď
Takto vzniklá pohledávka jde k tíži dědice. Je tedy jeho povinností ji uhradit, pakliže dědictví neodmítl. Pokud se tak nestane, může se věřitel obrátit na soud.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je platná smlouva s agenturou. Můj muž i já jsme uzavřeli smlouvu. Můj muž zemřel a pět dní na to agent přišel a podepsal stejnou smlouvu se mnou, ale v tu chvíli mě patřila pouze polovina. Dědické řízení ani ještě nezačalo, a když začalo, tak jsem stále nebyla majoritním vlastníkem. Až nyní 6.6.2017 se děditské řízení uzavřelo a já zdědila celý dům. Ale dům si chci ponechat, takže jsem agentuře napsala oznámení o neplatnosti smlouvy, ale agent který se o prodej staral mi řekl, že budu platit pokutu ve výši 120 000 kč. Z důvodu, že měl vážného kupce, který složil depozit na rezervaci 26.5.2017, ale v tu chvíli já jsem stále neměla děditství uzavřené. Tak se chci zeptat, jestli opravdu má smlouva platí. Děkuji
Jestliže Váš muž zemřel, jste dědičkou ke dni jeho úmrtí. Smlouva, kterou jste podepsala, je platná. Pokud vážný kupec složil depozit na rezervaci a Vy jste nebyla účastníkem „smlouvy o rezervaci“ a ani jste podpisem této smlouvy nikoho nezplnomocnila, je tato smlouva neplatná.
Dobrý den, chci si zadat inzerát, kam ho mám napsat, je to pro známou která nemá internet jen mobil. Děkuji
Předpokládám, že se jedná o inzerát týkající se nemovitosti. Můžete ho podat na různé realitní servery, do tisku, do vývěskové služby, atd.
Dobrý den, předem mého dotazu Vás srdečně zdravím, chci se zeptata, na konci května/ začátkem červan jsie se stal vlastníkem bytu, a při ověření na příslušném MU, kam spadám, mi bylo řečeno, že tam jse bývalý vlastník, i jeho expřítelkyně, stále nahlášeni k trvalému pobytu, na úřadě mi řekli, že lze provést zrušení trvalého pobytu úředně.. Chci se jen zeptat, co a jestli když tam jsou nahlášeni, mi něhrozí, že o ten byt přijdu, nebo nějaké riziko.. Díky a s pozdravem, JC.
Nejjednodušší řešení by bylo domluvit se s bývalým vlastníkem, aby se přihlásil do jiného místa, zpravidla bývá toto ujednání součástí kupní smlouvy. Jestliže to neučiní dobrovolně, můžete prostřednictvím příslušného úřadu oba odhlásit ve správním řízení. Nejedná se o složitou záležitost. Žádné riziko ztráty bytu Vám nehrozí.
Dobrý den, před necelým rokem jsme koupili byt v bytovém domě postaveném podle inzerátu a slovního ujištění majitelů v 2003. Nyní jsme se na schůzi SVJ dozvěděli, že dům je vlastně nástavbou na jesle z 80. let a náš byt je v původních jeslích. Tzn. většina zdí je stará cca 30 let místo prodávaných 12 let. Myslíte, že máme nárok na dodatečnou slevu z kupní ceny a pokud ano, jaký doporučujete postup? Děkuji za Váš názor
V kupní smlouvě kterou jste podepsali, bylo určitě napsáno, že jste se seznámili s předmětem převodu. Pokud se v bytě neobjevily nějaké skryté vady, je Vaše výchozí pozice poměrně slabá. Pokuste se s prodávajícím dohodnout.
Dobrý den, rodiče mi před 10 lety darovali dům, který s nimi společně obývám. Mají moji sourozenci po jejich smrti nárok na nějaký podíl?
Jestliže Vám rodiče darovali dům, jste jeho vlastníkem. V případě úmrtí rodičů dům nebude předmětem dědického řízení, a tak Vaši sourozenci nemají nárok na žádný podíl na domě.
Dobrý den, chci prodat zahradu, na které je zapsáno věcné břemeno užívání. Osoby oprávněné k užívání z věcného břemene souhlasí se zrušením tohoto věcného břemene. Je možné tuto smlouvu se zrušením věcného břemene přiložit ke Kupní smlouvě na prodej výše uvedené zahrady na katastrální úřad k žádosti na vklad?
Rozhodující je, zda zahájené řízení má stejný okruh účastníků. Ve Vašem případě je třeba podat návrh na vklad výmazu věcného břemene, jehož přílohou bude Smlouva o zrušení věcného břemene, a následně podat návrh na vklad vlastnického práva, jehož přílohou bude kupní smlouva.
Prosím o radu. Vlastním byt, který pronajímám. Z důvodu špatné finanční situace jej potřebuji prodat. Jak postupovat ve vztahu s nájemníkem?
Pokud hodláte prodat byt, který v současné době pronajímáte, doporučuji Vám ukončit smluvní vztah s nájemcem dohodou, za podmínek přijatelných pro obě strany.
Máme možnost koupit pozemek. Financování by bylo řešeno hypotékou bez ručení jinou nemovitostí. Pozemek je pro nás nadmíru velký, po odkoupení bychom ho plánovali rozdělit a část prodat. Můj dotaz tedy zní, jak by se tato situace řešila, když bude na pozemek zástavní právo a prodej by proběhl v průběhu fixace hypotéky.
Nejdříve je třeba připravit návrh na rozdělení pozemku a ten projednat s bankou s tím, zda bude souhlasit s převedením zástavního práva z celého pozemku pouze na jeho část. Protože část pozemku nebude mít stejnou hodnotu jako celý pozemek, banka nemusí se záměrem souhlasit. V případě, že ze získaných finančních prostředků z prodeje budete hradit část hypotéky, banka může s prodejem souhlasit. Na podmínkách, za kterých Vám převede zástavní právo z celého pozemku na jeho část, bude nejlépe domluvit se přímo s bankou.
Chtěla bych se zeptat: přítel si koupil byt. Hypotéka s fixací na 3 roky a byt je napsaný pouze na něho. Chtěla bych se zapsat do hypotéky a také do katastru nemovitostí jako spoluvlastník. Jde to hned? Nebo až po 3 letech fixace.
Jestliže si Váš přítel vzal hypotéku na byt, vázne na bytě zástavní právo a Váš přítel nemůže byt zcizit (prodat). Pokud se chcete stát podílovým spoluvlastníkem bytu Vašeho přítele a podílet se na splácení hypotéky, obraťte se na banku, od které Váš přítel získal úvěr a společně s přítelem se informujte o podmínkách, za kterých Vám to banka umožní.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak postupovat a co je potřeba při přepsání poloviny nemovitosti (rodinného domu) z matky na dceru. Druhou polovinu vlastní bratr. Druhý bratr se dědictví vzdal po smrti otce ve prospěch matky.
Pokud chcete převést spoluvlastnický podíl na nemovitosti z Vaší matky na Vás, je nejvýhodnější učinit tak darovací smlouvou. Tu je nutno sepsat a společně s návrhem na vklad vlastnického práva podat na příslušný katastrální úřad. Tento převod je mezi příbuznými v přímé linii osvobozen od daně z příjmu.
Dobrý den. Kolik nájmů (kaucí) po mě může chtít majitel nebytových prostor dopředu?
Majitel nemovitosti může požadovat až 6 měsíčních nájmů jako jistotu (kauci).
Dobrý den, přítel před několika lety prodal svůj byt přes realitku, nyní se rozešel se svou přítelkyní a zjistil, že nemá smlouvu o tomto prodaném bytě, tudíž ani o transakci peněz. Je prosím možné někde opatřit kopii té smlouvy, aby měl v ruce, že to tak opravdu bylo? Děkuji za odpověď.
Kupní smlouvy jsou archivovány na příslušném katastrálním úřadu, v každé této smlouvě je uveden způsob platby. Kopii smlouvy můžete získat tzv. prostou nebo ověřenou, za to zaplatíte správní poplatek.
Kupní smlouva na koupi domu je dána na katastru nemovitosti, chtěl bych se zeptat jestli mohu smlouvu přepsat nebo nahlásit změnu v kupní smlouvě. Bylo mi řečeno na katastru nemovitostí, že to nejde.
Jestliže jste uzavřeli kupní smlouvu a podali ji na katastrální úřad, tak ji nelze přepsat ani nijak měnit, jak Vám bylo na katastrálním úřadě sděleno.
Koupili jsme s manželem byt. Peníze již původní majitel obdržel. Nyní si vzpomněl, že se chce do bytu podívat, co tam je ještě jeho. Musím ho do bytu pouštět?
Pokud jste již v katastru zapsáni jako majitelé bytu a byt Vám byl protokolárně předán, bývalého vlastníka do bytu pustit nemusíte. To, co v bytě zůstává, je možno řešit v kupní smlouvě, event. předávacím protokolu.
Mohu si udělat provozovnu k podnikání z domu, kde vlastním 3/4, bez souhlasu 1/4 spoluvlastníka? Jak se toto prosím řeší? Byl by problém, když bych chtěla 3/4 domu pronajmout? Opět bez souhlasu 1/4 spoluvlastníka? Nyní je to tak, že užívám 4 místnosti a 1/4 spoluvlastník 2 místnosti, celkem je v domě 6 místností.
U podílového spoluvlastnictví není dáno, která část Vašeho domu je ve Vašem vlastnictví a která je spoluvlastníka. Proto je třeba se na využívání části domu nebo na jeho pronájmu dohodnout se spoluvlastníkem. Pokud se nedohodnete, budete se muset obrátit na soud.
Dobrý den, mám zájem o koupi chaty. S prodávající jsme se domluvili přímo (bez RK), uzavřeli ústní dohodu o prodeji a s pomocí její právničky začali vypracovávat kupní smlouvu. Ta byla připravena a mohli jsme se sejít ji podepsat. Najednou se ale prodávající rozhodla nemovitost mi neprodat a chce ji prodat jinému zájemci, který prý nabídl více. Mohu se právní cestou domoci dodržení naší dohody o prodeji nebo žádat po prodávající nějaké odškodné?
Podle ustanovení § 1729 obč. zák., který stanoví,že dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes očekávání druhé strany jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod. Strana, která jedná nepoctivě, je povinna nahradit druhé straně škodu. V souvislosti s tímto ustanovením můžete na majitelce nemovitosti vymáhat škodu, kterou Vám svým jednáním způsobila. Obraťte se na právníka, který Vám v této záležitosti bude nápomocen.
Prodal jsem dům, ale ve smlouvě jsem si nechal napsat předkupní právo, kdyby ho kupec chtěl prodat. Teď jsem zjistil že nemovitost prodal, aniž mi ji podle předkupního práva ve smlouvě nabídl. Lze nárokovat neplatnost původní smlouvy, protože nebylo toto předkupní právo dodrženo?
Záleží na tom, zda Vaše předkupní právo bylo sjednáno jako právo s účinky věcného práva a bylo zapsáno na příslušném listu vlastnictví. Pokud ne, tak Vaše žaloba na neplatnost smlouvy nemá šanci na úspěch.
Chci prodat zahradu, na kterou je zapsáno věcné břemeno užívání. Osoby oprávněné k užívání věcného břemene souhlasí se zrušením tohoto věcného břemene. Je možné tuto smlouvu se zrušením věcného břemene přiložit ke Kupní smlouvě na prodej výše uvedené zahrady, na katastrální úřad k žádosti na vklad?
Rozhodující je, zda zahájené řízení má stejný okqruh účastníků. Ve Vašem případě je třeba podat návrh na vklad výmazu věcného břemene, jehož přílohou bude Smlouva o zrušení věcného břemene a následně podat návrh na vklad vlastnického práva, jehož přílohou bude kupní smlouva.
V rámci SJM vlastníme s bývalou manželkou každý 1/2 bytu. Po rozvodu hodlám odkoupit její polovinu. Jaký je postup a budu platit daň z nabytí, když se jedná o můj byt (aktuálně vlastním 1/2)?
Odkoupíte-li od bývalé manželky její část bytu, budete platit daň z nabytí nemovitosti ve výši 4% z kupní ceny. Za tímto účelem je třeba sepsat klasickou kupní smlouvu.
Chceme koupit RD, který je podle katastru vlastněn manželi. RK nám poslala návrh Rezervační smlouvy, ze kterého je patrné, že majitelé domu se nechávají zastupovat při prodeji třetí osobou. Můžete prosím napsat, na co si v takovém případě dát pozor? Mám z celé transakce obavy, neboť skuteční vlastníci nebudou podepisovat žádnou smlouvu, abychom se tedy nedostali do nějakých problémů.
Způsob zastupování prodejce třetí osobou je zcela legitimní. Ke kupní smlouvě však musí být přidána úředně ověřená plná moc, ze které je patrné, že zmocněná osoba má právo smlouvu podepsat, přijmout finanční prostředky, atd. Doporučuji Vám nechat si všechny dokumenty zkontrolovat právníkem.
Minulý rok jsme koupili byt s předzahrádkou 20 m2, což je uvedeno na všech smlouvách i na katastru. Nyní si chceme předzahrádku odsoukromnit od křižovatky vysazením tůjek, avšak po přesném měření jsme zjistili, že předzahrádka má plochu jen 17 m2. Na tak malém pozemku je znát každý metr. Jak se můžeme bránit? Jak máme postupovat?
Pokud se chcete bránit, je třeba se obrátit na autorizovaného zeměměřiče a nechat si vyhotovit geometrický plán na zpřesnění hranic pozemku. Zeměměřič Vám ještě sdělí, že výměra pozemku uvedená v katastru nemovitostí je pouze orientační a může se stát, že výměra je v rámci povolené odchylky. Na Vašem místě bych před objednáním geometrického plánu celou záležitost zkonzultoval se zeměměřičem.
Mohu si udělat provozovnu k podnikání z domu, kde vlastním 3/4, bez souhlasu 1/4 spoluvlastníka? Jak se toto prosím řeší? Byl by problém, když bych chtěla 3/4 domu pronajmout? Opět bez souhlasu 1/4 spoluvlastníka? Nyní je to tak, že užívám 4 místnosti a 1/4 spoluvlastník 2 místnosti, celkem je v domě 6 místností.
Realitní poradna: U podílového spoluvlastnictví není dáno, která část Vašeho domu je ve Vašem vlastnictví a která je spoluvlastníka. Proto je třeba se na využívání části domu nebo na jeho pronájmu dohodnout se spoluvlastníkem. Pokud se nedohodnete, budete se muset obrátit na soud.
Koupil jsem si ideální 1/2 domku a 1/2 zahrady. Puvodní majitel obývá 3/4 domu a nechce z mé poloviny věci vystěhovat. Prosím poraďte jak to mám řešit jinak než násilným způsobem a vyházat mu jeho věci na dvůr? Popřípadě kolik by mě stály soudní spory a na jak dlouho by se to mohlo protáhnout?
Realitní poradna: Pokud se nedomluvíte se spolumajitelem, kdo bude jakou část domu a zahrady užívat, poraďte se s advokátem. Ten Vám zodpoví i otázky související se soudním sporem.
Chtěla bych se zeptat. Memu bratranci patri 1/6 z nemovitosti ktere pripadaji memu otci. Od doby kdy na bratrance toto dedicke pravo pripadlo neprispival na udrzbu ani rekonstrukci nemovitosti, v ktere bydlime s otcem.Ted po nas vyzaduje vyplaceni z teto 1/6.Chceme se zeptat jestli by slo z teto castky zpetne odecist vydaje potrebne a nutne k udrzbe a chodu techto nemovitosti.
Realitní poradna: Pokud má Váš bratranec s Vaším otcem nemovitost v podílovém spoluvlastnictví, měli by přispívat na údržbu, popř. rekonstrukci, na které se dohodnou, částkami v poměru jejich spoluvlastnických podílů. Pokud budete oprávněně požadovat odečtením od ceny bratrancova podílu jeho zhodnocení, bude bratranec poukazovat na skutečnost, že Váš otec nemovitost užívá a on si musel obstarat jiné bydlení. Nejlepší bude snažit se domluvit na ceně za podíl bratrance, která bude jak pro otce, tak pro bratrance akceptovatelná.
Podepsal jsem realitní kanceláři rezervační smlouvu na byt a složil zálohu 5.000,- a to na družstevní byt. V rámci naší domluvy (nikoliv však v rezervační smlouvě) bylo, že realitní kancelář zajistí všechny dokumenty, potřebné pro zajištění úvěru, jakožto financování nemovité věci. Hypotéku mi zařizuje kamarád, finanční poradce. Bohužel ať se snažil, jak se snažil, žádná banka mi nedá hypoteční úvěr na tento byt a to z důvodu, že družstvo odmítá vydat některá nutná potvrzení. Kdyby se jednalo o klasický byt, nebyl by to problém, ale s družstvem je to vše komplikované. Myslíte, že máme nárok na odstoupení od rezervační smlouvy z důvodu nedodržení podmínek (realitní kancelář nabízela byt s možností financování úvěrem - což jak jsme zjistili není možné) a vyhnout se tak placení pokuty?
Realitní poradna: Rezervační smlouva „na družstevní byt“ by měla být o převodu družstevního podílu s právem uzavřít nájemní smlouvu k bytu v budově, která je ve vlastnictví družstva. Protože družstevní podíl není nemovitou věcí, nevím jaké dokumenty realitní kancelář zajišťovala pro financování nemovité věci. Píšete, že v rezervační smlouvě žádné sliby realitní kanceláře uvedené nejsou, a tak bude záležet, jak se s realitní kanceláři domluvíte, jestli svoji chybu přizná.
S manželem jsme vlastníky bytu. Chtěli bychom si koupit pozemek a postavit domek - dřevostavbu, na kterou bychom si chtěli vzít úvěr. Výše úvěru by byla cirka 4 mil, s tím, že by si úvěr mohl vzít jen manžel, já jsem v současné době na rodičovské dovolené. Existuje nějaká možnost, kdyby se dal náš stávající byt do zástavy, cena bytu je cca 2 mil, manžel by si o další 2 mil zažádal přes úvěr a jakmile by byl domek dostavěný, tak by jsme byt prodali a peníze bance zaplatili.
Realitní poradna: Ve Vašem případě je třeba v bance zajistit, zda příjmy Vašeho manžela jsou pro banku zárukou, že úvěr zaplatíte. Pokud ano, tak při koupi pozemku zažádáte o hypotéční úvěr na koupi pozemku a současně na stavbu, přičemž poskytnete jako zástavu Váš byt. Pokud Vám banka na základě nižší hodnoty zástav poskytne méně než 4 mil. Kč, začnete stavět a následně do zástavy nabídnete hrubou stavbu domu, dočerpáte potřebné finance, dokončíte stavbu, najdete kupce na Váš byt, vylatíte zástavu, která vázne na Vašem bytě, byt prodáte a přestěhujete se do nového domu. Podrobnosti je třeba projednat s bankou.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!