Our Blog

Postup při prodeji nemovitosti

Prodej nemovitosti

Každou nemovitost nejdříve navštívíme, porovnáme skutečný stav se zápisem v katastru nemovitostí a sdělíme majiteli nemovitosti reálnou cenu, za kterou se dá nemovitost prodat. V případě, že reálná cena nemovitosti a požadovaná cena majitelem se příliš neliší, dohodneme se s majitelem na podmínkách výhradního prodeje nemovitosti. Vzhledem k tomu, že uzavíráme výhradní dohody o prodeji nemovitosti, věnujeme značnou pozornost zpracování nabídky nemovitosti a její prezentaci. V případě, že o nabízenou nemovitost neprojeví zájem některý z klientů z naší databáze, dbáme o to, aby nabídka byla stále na předních stránkách internetových vyhledávačů, v některém z časopisů (Grand reality, atd.), v lokálních novinách, popř. aby se dostala k obyvatelům nejbližšího okolí.

Tím, že je naše nabídka všude na očích a jsme jedinou kanceláří, která nabídku předkládá, je na ni ohlas ze strany zájemců o koupi a uskutečňují se prohlídky. Kupcem nemovitosti se stává ten ze zájemců, který složí naší kanceláři převodem na účet, popř. v hotovosti, zálohu na kupní cenu (první část kupní ceny) na základě Dohody o složení rezervační zálohy, jejíž přílohou je návrh kupní smlouvy; nebo na základě Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, rovněž s přílohou kupní smlouvy.

Jakmile zájemce prokáže dostatek finančních prostředků (úvěrová smlouva, úschova), zajistíme podpis zástavní smlouvy, kupní smlouvy, popř. smlouvy o úschově a návrhů na vklad, podání návrhů na vklad, včetně příloh na příslušný katastrální úřad a předáme kupujícímu podklady pro výplatu kupní ceny úvěrující bankou.
Úvěrující banka převádí kupní cenu většinou na účet prodávajícího, my připravíme předávací protokol a vyplníme formuláře pro převod elektřiny, plynu, popř. telefonu nebo vody a nemovitost je předána kupujícímu.

V případě, že je kupní cena složena v úschově (preferujeme bankovní úschovu), je vyplacena schovatelem po provedení vkladu do katastru nemovitostí na základě předloženého listu vlastnictví, na kterém je kupující uveden jako vlastník. Rovněž podáváme daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti na příslušný FÚ. Schovateli předkládáme daňové přiznání z nabytí nemovitosti s podacím razítkem finančního úřadu a ten vyplácí i daň z nabytí nemovitosti Po vyplacení kupní ceny na účet prodávajícího se uskuteční předání nemovitosti.
Známe každý následující krok a jsme schopni již při první prohlídce zodpovědět majiteli nemovitosti jeho otázky týkající se jak práva, tak stavebnictví.

CHCETE TAKÉ PRODAT LÉPE? KONTAKTUJTE MĚ – 608 957 978

PhDr. Lenka Weberová
realitní makléřka

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!