Our Blog

Desatero návštěvníka realitní kanceláře

realityweber.cz

Povolání realitního makléře je v naší společnosti profesí, která ještě zdaleka nenabyla takové vážnosti, jaké požívala u nás v době první republiky. Nemalou vinu nesou na tomto stavu některé realitní kanceláře. Ty stále nabírají nové pracovníky, kteří pracují jako „ičaři“, bez kvalitního školení, zkušeností, s malou podporou realitní kanceláře.
V poslední době přibývá klientů, kteří udělali špatnou zkušenost s některým makléřem a žádají o radu, jak se omylu napříště vyvarovat. Rozhodnete-li se tedy prodat, či koupit nemovitost prostřednictvím realitní kanceláře, všímejte si zejména následujících skutečností:

1. Návštěva v realitní kanceláři mnohé napoví
Pokud jste objednáni, musíte být také očekáváni a musí Vám být věnován dostatek času a pozornosti. Při takové příležitosti sledujte chod firmy a jednání jejích pracovníků a zda ve firmě vládne pořádek.

2. Setkáváte-li se s makléřem poprvé, žádejte reference
O Vaši zakázku se bude starat konkrétní pracovník (makléř) a právě na něm nejvíce záleží, jaké má vzdělání, zkušenosti, atd. Tím, že makléř vystupuje pod jménem firmy s působností na více světových kontinentech, neznamená, že je zkušený odborník. Zjistěte si, jak dlouho pracuje makléř v oboru, jaké služby Vám může nabídnout, zda budete muset něco zařizovat sám, co a kdy budete platit v případě úspěšné realizace zakázky, zda budete platit pokud makléř úspěšný nebude, atd.

3. Kvalifikovaný makléř
pracuje na základě výhradní smlouvy, neboť jedině tak získává kontrolu nad realizací obchodu. V tomto směru si klienti velmi škodí sami tím, že dají zakázku více realitním makléřům. Každý z makléřů ví, že zakázku může prodat konkurent, a tak „ji pověsí“ na internet, většinou tam, kde je to nejlevnější a více se o zakázku nestará. Nabízí-li nemovitost více makléřů, nemohou mít uzavřenou výhradní smlouvu s majitelem nemovitosti, a tak se nabízí otázka, kdo vlastně majitele zastupuje. Zájemce se pravděpodobně obrátí na makléře, který nabízí nemovitost za nejnižší cenu. Jsou však i makléři, kteří nabízí za nižší cenu, než si dohodli s majitelem nemovitosti a doufají, že prodávající na cenu přistoupí. Jste – li v pozici zájemce, automaticky se dotažte makléře, zda má na nemovitost uzavřenu výhradní smlouvu s jejím majitelem a za jakou cenu. Jinak můžete složit rezervační zálohu a nemovitost může být prodána jiným makléřem jinému kupci. Máte-li pochybnosti, žádejte předložení zprostředkovatelské smlouvy.

4. Výše provize, trochu choulostivá záležitost
Žádáte-li o služby realitní kanceláře, informujte se také o výši provize. Ta by měla být úměrná ceně nemovitosti, což znamená, čím nižší cena, tím vyšší procento provize a naopak. Výše provize není v našem státě striktně regulována a je tudíž záležitostí smluvní. Makléř pracuje jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího, oběma poskytuje své služby. Může se stát, že provizi platí prodávající i kupující. Zeptejte se kdo ve Vašem případě bude hradit provizi. Realitní kanceláře, které pracují na základě výhradních smluv, mají nasmlouvanou provizi ve smlouvě s prodávajícím a od kupujícího provizi nepožadují. Naopak, realitní kanceláře, které inzerují „prodáme Vaši nemovitost zadarmo“ nebo nemají podepsané zprostředkovatelské smlouvy, požadují provizi zejména od kupujícího.

5. Jak realitní makléř vystupuje, zda projevuje znalost trhu s nemovitostmi
Kvalifikovaný makléř při prohlídce nemovitosti nasbírá co možná nejvíce informací a posléze provede odborný výpočet ceny, který je schopen zdůvodnit. Prodeje nemovitosti se ujme pouze v případě, že se s majitelem dohodne na reálné ceně. Má poměrně konkrétní představu o hodnotě nemovitosti, nechce dělat zbytečnou práci a Vás zdržovat od získání kupní ceny.

6. Průběh zakázky v realitní kanceláři má také svá pravidla
Velmi často se setkáváme s klienty, kteří v některé realitní kanceláři zadali zakázku a nejsou informováni o jejím průběhu. Seriózní makléř informuje svého klienta o tom, co v jeho záležitosti podnikl a s jakým výsledkem, a to průběžně. Na klientovi je, aby s makléřem aktivně spolupracoval a řídil se jeho radami. Oba zmíněné postupy prohlubují vzájemnou důvěru klienta a makléře a mají přímou souvislost s úspěšnou a rychlou realizací zakázky.

7. Poskytování komplexních a nadstandardních služeb
V souvislosti s prodejem nebo koupí nemovitosti je třeba obstarat takové služby, jako vyjádření různých úřadů, zajištění Průkazu energetické náročnosti budovy, smluvních dokumentů, geometrického plánu, znaleckého posudku, apod. Je v zájmu klienta, aby si předem zjistil, zda mu realitní kancelář může tyto služby také obstarat v rámci provize, popř. kolik za ně bude platit.

8. Placení nákladů zakázky
Většina realitních kanceláří pracuje tak, že samy nesou tíhu veškerých nákladů směřujících k prodeji nemovitosti a má se za to, že tyto náklady jsou uhrazeny provizí, pokud není dohodnuto jinak. Jinými slovy, platíte pouze v případě realizace prodeje Vaší nemovitosti. Pokud makléř požaduje úhradu nákladů bez ohledu na uskutečnění prodeje nebo pronájmu, žádejte, aby byla ve smlouvě uvedena jejich horní hranice, která nebude překročena.

9. Všechna ujednání je třeba uzavírat písemně
Veškeré dohody uzavřené mezi klientem a makléřem je třeba uzavírat písemně. Takový postup chrání obě strany před případným nedorozuměním. Pokud hodláte učinit změnu v již uzavřené zprostředkovatelské smlouvě, např. ohledně ceny nemovitosti, učiňte to dodatkem k původní smlouvě.

10. Nedovolte, aby někdo neoprávněně disponoval Vaším majetkem
Někdy se stane, že makléř Vás kontaktuje na základě Vašeho soukromého inzerátu, navštíví Vaši nemovitost a z nejrůznějších příčin s ním neuzavřete zprostředkovatelskou smlouvu na prodej Vaší nemovitosti. Přesto po čase zjistíte, že makléř má Vaši nemovitost v nabídce. V takovém případě ho neváhejte upozornit, že neoprávněně disponuje s Vaším majetkem.

CO JINDE NABÍZEJÍ JAKO PŘEDNOST, U NÁS JE SAMOZŘEJMOSTÍ ! PŘESVĚDČTE SE SAMI – 608 957 978

PhDr. Lenka Weberová
realitní makléřka

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!