Reality poradna

Reality poradna – odpovídáme na Vaše praktické dotazy. Neváhejte nám také napsat.

realitni porada


Pokud chcete poradit s realitami, neváhejte se na nás obrátit, realitní poradna je tu pro Vás.

Na trhu působíme již od roku 1992 a dokážeme pokrýt kompletní servis v realitní oblasti. Díky tomu máme opravdu hodně zkušeností, které denně oceňují naši klienti.

Dobrý den, rodiče mi před 10 lety darovali dům, který s nimi společně obývám. Mají moji sourozenci po jejich smrti nárok na nějaký podíl?

Jestliže Vám rodiče darovali dům, jste jeho vlastníkem. V případě úmrtí rodičů dům nebude předmětem dědického řízení, a tak Vaši sourozenci nemají nárok na žádný podíl na domě.

Dobrý den, chci prodat zahradu, na které je zapsáno věcné břemeno užívání. Osoby oprávněné k užívání z věcného břemene souhlasí se zrušením tohoto věcného břemene. Je možné tuto smlouvu se zrušením věcného břemene přiložit ke Kupní smlouvě na prodej výše uvedené zahrady na katastrální úřad k žádosti na vklad?

Rozhodující je, zda zahájené řízení má stejný okruh účastníků. Ve Vašem případě je třeba podat návrh na vklad výmazu věcného břemene, jehož přílohou bude Smlouva o zrušení věcného břemene, a následně podat návrh na vklad vlastnického práva, jehož přílohou bude kupní smlouva.

Prosím o radu. Vlastním byt, který pronajímám. Z důvodu špatné finanční situace jej potřebuji prodat. Jak postupovat ve vztahu s nájemníkem?

Pokud hodláte prodat byt, který v současné době pronajímáte, doporučuji Vám ukončit smluvní vztah s nájemcem dohodou, za podmínek přijatelných pro obě strany.

Máme možnost koupit pozemek. Financování by bylo řešeno hypotékou bez ručení jinou nemovitostí. Pozemek je pro nás nadmíru velký, po odkoupení bychom ho plánovali rozdělit a část prodat. Můj dotaz tedy zní, jak by se tato situace řešila, když bude na pozemek zástavní právo a prodej by proběhl v průběhu fixace hypotéky.

Nejdříve je třeba připravit návrh na rozdělení pozemku a ten projednat s bankou s tím, zda bude souhlasit s převedením zástavního práva z celého pozemku pouze na jeho část. Protože část pozemku nebude mít stejnou hodnotu jako celý pozemek, banka nemusí se záměrem souhlasit. V případě, že ze získaných finančních prostředků z prodeje budete hradit část hypotéky, banka může s prodejem souhlasit. Na podmínkách, za kterých Vám převede zástavní právo z celého pozemku na jeho část, bude nejlépe domluvit se přímo s bankou.

Chtěla bych se zeptat: přítel si koupil byt. Hypotéka s fixací na 3 roky a byt je napsaný pouze na něho. Chtěla bych se zapsat do hypotéky a také do katastru nemovitostí jako spoluvlastník. Jde to hned? Nebo až po 3 letech fixace.

Jestliže si Váš přítel vzal hypotéku na byt, vázne na bytě zástavní právo a Váš přítel nemůže byt zcizit (prodat). Pokud se chcete stát podílovým spoluvlastníkem bytu Vašeho přítele a podílet se na splácení hypotéky, obraťte se na banku, od které Váš přítel získal úvěr a společně s přítelem se informujte o podmínkách, za kterých Vám to banka umožní.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak postupovat a co je potřeba při přepsání poloviny nemovitosti (rodinného domu) z matky na dceru. Druhou polovinu vlastní bratr. Druhý bratr se dědictví vzdal po smrti otce ve prospěch matky.

Pokud chcete převést spoluvlastnický podíl na nemovitosti z Vaší matky na Vás, je nejvýhodnější učinit tak darovací smlouvou. Tu je nutno sepsat a společně s návrhem na vklad vlastnického práva podat na příslušný katastrální úřad. Tento převod je mezi příbuznými v přímé linii osvobozen od daně z příjmu.

Dobrý den. Kolik nájmů,,kaucí" po mě může chtít majitel nebytových prostor dopředu?

Majitel nemovitosti může požadovat až 6 měsíčních nájmů jako jistotu (kauci).

Dobrý den, přítel před několika lety prodal svůj byt přes realitku, nyní se rozešel se svou přítelkyní a zjistil, že nemá smlouvu o tomto prodaném bytě, tudíž ani o transakci peněz. Je prosím možné někde opatřit kopii té smlouvy, aby měl v ruce, že to tak opravdu bylo? Děkuji za odpověď.

Kupní smlouvy jsou archivovány na příslušném katastrálním úřadu, v každé této smlouvě je uveden způsob platby. Kopii smlouvy můžete získat tzv. prostou nebo ověřenou, za to zaplatíte správní poplatek.

Kupní smlouva na koupi domu je dána na katastru nemovitosti, chtěl bych se zeptat jestli mohu smlouvu přepsat nebo nahlásit změnu v kupní smlouvě. Bylo mi řečeno na katastru nemovitostí, že to nejde.

Jestliže jste uzavřeli kupní smlouvu a podali ji na katastrální úřad, tak ji nelze přepsat ani nijak měnit, jak Vám bylo na katastrálním úřadě sděleno.

Koupili jsme s manželem byt. Peníze již původní majitel obdržel. Nyní si vzpomněl, že se chce do bytu podívat, co tam je ještě jeho. Musím ho do bytu pouštět?

Pokud jste již v katastru zapsáni jako majitelé bytu a byt Vám byl protokolárně předán, bývalého vlastníka do bytu pustit nemusíte.

To, co v bytě zůstává, je možno řešit v kupní smlouvě, event. předávacím protokolu.

Mohu si udělat provozovnu k podnikání z domu, kde vlastním 3/4, bez souhlasu 1/4 spoluvlastníka? Jak se toto prosím řeší? Byl by problém, když bych chtěla 3/4 domu pronajmout? Opět bez souhlasu 1/4 spoluvlastníka? Nyní je to tak, že užívám 4 místnosti a 1/4 spoluvlastník 2 místnosti, celkem je v domě 6 místností.

U podílového spoluvlastnictví není dáno, která část Vašeho domu je ve Vašem vlastnictví a která je spoluvlastníka. Proto je třeba se na využívání části domu nebo na jeho pronájmu dohodnout se spoluvlastníkem. Pokud se nedohodnete, budete se muset obrátit na soud.

Dobrý den, mám zájem o koupi chaty. S prodávající jsme se domluvili přímo (bez RK), uzavřeli ústní dohodu o prodeji a s pomocí její právničky začali vypracovávat kupní smlouvu. Ta byla připravena a mohli jsme se sejít ji podepsat. Najednou se ale prodávající rozhodla nemovitost mi neprodat a chce ji prodat jinému zájemci, který prý nabídl více. Mohu se právní cestou domoci dodržení naší dohody o prodeji nebo žádat po prodávající nějaké odškodné?

Podle ustanovení § 1729 obč. zák., který stanoví,že dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes očekávání druhé strany jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod. Strana, která jedná nepoctivě, je povinna nahradit druhé straně škodu. V souvislosti s tímto ustanovením můžete na majitelce nemovitosti vymáhat škodu, kterou Vám svým jednáním způsobila. Obraťte se na právníka, který Vám v této záležitosti bude nápomocen.

Prodal jsem dům, ale ve smlouvě jsem si nechal napsat předkupní právo, kdyby ho kupec chtěl prodat. Teď jsem zjistil že nemovitost prodal, aniž mi ji podle předkupního práva ve smlouvě nabídl. Lze nárokovat neplatnost původní smlouvy, protože nebylo toto předkupní právo dodrženo?

Záleží na tom, zda Vaše předkupní právo bylo sjednáno jako právo s účinky věcného práva a bylo zapsáno na příslušném listu vlastnictví. Pokud ne, tak Vaše žaloba na neplatnost smlouvy nemá šanci na úspěch.

Chci prodat zahradu, na kterou je zapsáno věcné břemeno užívání. Osoby oprávněné k užívání věcného břemene souhlasí se zrušením tohoto věcného břemene. Je možné tuto smlouvu se zrušením věcného břemene přiložit ke Kupní smlouvě na prodej výše uvedené zahrady, na katastrální úřad k žádosti na vklad?

Rozhodující je, zda zahájené řízení má stejný okqruh účastníků. Ve Vašem případě je třeba podat návrh na vklad výmazu věcného břemene, jehož přílohou bude Smlouva o zrušení věcného břemene a následně podat návrh na vklad vlastnického práva, jehož přílohou bude kupní smlouva.

V rámci SJM vlastníme s bývalou manželkou každý 1/2 bytu. Po rozvodu hodlám odkoupit její polovinu. Jaký je postup a budu platit daň z nabytí, když se jedná o můj byt (aktuálně vlastním 1/2)?

Odkoupíte-li od bývalé manželky její část bytu, budete platit daň z nabytí nemovitosti ve výši 4% z kupní ceny. Za tímto účelem je třeba sepsat klasickou kupní smlouvu.

V rámci SJM vlastníme s bývalou manželkou každý 1/2 bytu. Po rozvodu hodlám odkoupit její polovinu. Jaký je postup a budu platit daň z nabytí, když se jedná o můj byt (aktuálně vlastním 1/2)?

Odkoupíte-li od bývalé manželky její část bytu, budete platit daň z nabytí nemovitosti ve výši 4% z kupní ceny. Za tímto účelem je třeba sepsat klasickou kupní smlouvu.

Chceme koupit RD, který je podle katastru vlastněn manželi. RK nám poslala návrh Rezervační smlouvy, ze kterého je patrné, že majitelé domu se nechávají zastupovat při prodeji třetí osobou. Můžete prosím napsat, na co si v takovém případě dát pozor? Mám z celé transakce obavy, neboť skuteční vlastníci nebudou podepisovat žádnou smlouvu, abychom se tedy nedostali do nějakých problémů.

Způsob zastupování prodejce třetí osobou je zcela legitimní. Ke kupní smlouvě však musí být přidána úředně ověřená plná moc, ze které je patrné, že zmocněná osoba má právo smlouvu podepsat, přijmout finanční prostředky, atd. Doporučuji Vám nechat si všechny dokumenty zkontrolovat právníkem.

Minulý rok jsme koupili byt s předzahrádkou 20 m2, což je uvedeno na všech smlouvách i na katastru. Nyní si chceme předzahrádku odsoukromnit od křižovatky vysazením tůjek, avšak po přesném měření jsme zjistili, že předzahrádka má plochu jen 17 m2. Na tak malém pozemku je znát každý metr. Jak se můžeme bránit? Jak máme postupovat?

Pokud se chcete bránit, je třeba se obrátit na autorizovaného zeměměřiče a nechat si vyhotovit geometrický plán na zpřesnění hranic pozemku. Zeměměřič Vám ještě sdělí, že výměra pozemku uvedená v katastru nemovitostí je pouze orientační a může se stát, že výměra je v rámci povolené odchylky. Na Vašem místě bych před objednáním geometrického plánu celou záležitost zkonzultoval se zeměměřičem.

Mohu si udělat provozovnu k podnikání z domu, kde vlastním 3/4, bez souhlasu 1/4 spoluvlastníka? Jak se toto prosím řeší? Byl by problém, když bych chtěla 3/4 domu pronajmout? Opět bez souhlasu 1/4 spoluvlastníka? Nyní je to tak, že užívám 4 místnosti a 1/4 spoluvlastník 2 místnosti, celkem je v domě 6 místností.

Realitní poradna: U podílového spoluvlastnictví není dáno, která část Vašeho domu je ve Vašem vlastnictví a která je spoluvlastníka. Proto je třeba se na využívání části domu nebo na jeho pronájmu dohodnout se spoluvlastníkem. Pokud se nedohodnete, budete se muset obrátit na soud.

Koupil jsem si ideální 1/2 domku a 1/2 zahrady. Puvodní majitel obývá 3/4 domu a nechce z mé poloviny věci vystěhovat. Prosím poraďte jak to mám řešit jinak než násilným způsobem a vyházat mu jeho věci na dvůr?
Popřípadě kolik by mě stály soudní spory a na jak dlouho by se to mohlo protáhnout?

Realitní poradna: Pokud se nedomluvíte se spolumajitelem, kdo bude jakou část domu a zahrady užívat, poraďte se s advokátem. Ten Vám zodpoví i otázky související se soudním sporem.

Chtěla bych se zeptat. Memu bratranci patri 1/6 z nemovitosti ktere pripadaji memu otci. Od doby kdy na bratrance toto dedicke pravo pripadlo neprispival na udrzbu ani rekonstrukci nemovitosti, v ktere bydlime s otcem.Ted po nas vyzaduje vyplaceni z teto 1/6.Chceme se zeptat jestli by slo z teto castky zpetne odecist vydaje potrebne a nutne k udrzbe a chodu techto nemovitosti.

Realitní poradna: Pokud má Váš bratranec s Vaším otcem nemovitost v podílovém spoluvlastnictví, měli by přispívat na údržbu, popř. rekonstrukci, na které se dohodnou, částkami v poměru jejich spoluvlastnických podílů. Pokud budete oprávněně požadovat odečtením od ceny bratrancova podílu jeho zhodnocení, bude bratranec poukazovat na skutečnost, že Váš otec nemovitost užívá a on si musel obstarat jiné bydlení.

Nejlepší bude snažit se domluvit na ceně za podíl bratrance, která bude jak pro otce, tak pro bratrance akceptovatelná.

Podepsal jsem realitní kanceláři rezervační smlouvu na byt a složil zálohu 5.000,- a to na družstevní byt. V rámci naší domluvy (nikoliv však v rezervační smlouvě) bylo, že realitní kancelář zajistí všechny dokumenty, potřebné pro zajištění úvěru, jakožto financování nemovité věci. Hypotéku mi zařizuje kamarád, finanční poradce. Bohužel ať se snažil, jak se snažil, žádná banka mi nedá hypoteční úvěr na tento byt a to z důvodu, že družstvo odmítá vydat některá nutná potvrzení. Kdyby se jednalo o klasický byt, nebyl by to problém, ale s družstvem je to vše komplikované.
Myslíte, že máme nárok na odstoupení od rezervační smlouvy z důvodu nedodržení podmínek (realitní kancelář nabízela byt s možností financování úvěrem - což jak jsme zjistili není možné) a vyhnout se tak placení pokuty?

Realitní poradna: Rezervační smlouva „na družstevní byt“ by měla být o převodu družstevního podílu s právem uzavřít nájemní smlouvu k bytu v budově, která je ve vlastnictví družstva. Protože družstevní podíl není nemovitou věcí, nevím jaké dokumenty realitní kancelář zajišťovala pro financování nemovité věci.

Píšete, že v rezervační smlouvě žádné sliby realitní kanceláře uvedené nejsou, a tak bude záležet, jak se s realitní kanceláři domluvíte, jestli svoji chybu přizná.

 

S manželem jsme vlastníky bytu. Chtěli bychom si koupit pozemek a postavit domek - dřevostavbu, na kterou bychom si chtěli vzít úvěr. Výše úvěru by byla cirka 4 mil, s tím, že by si úvěr mohl vzít jen manžel, já jsem v současné době na rodičovské dovolené.
Existuje nějaká možnost, kdyby se dal náš stávající byt do zástavy, cena bytu je cca 2 mil, manžel by si o další 2 mil zažádal přes úvěr a jakmile by byl domek dostavěný, tak by jsme byt prodali a peníze bance zaplatili.

Realitní poradna: Ve Vašem případě je třeba v bance zajistit, zda příjmy Vašeho manžela jsou pro banku zárukou, že úvěr zaplatíte. Pokud ano, tak při koupi pozemku zažádáte o hypotéční úvěr na koupi pozemku a současně na stavbu, přičemž poskytnete jako zástavu Váš byt.

Pokud Vám banka na základě nižší hodnoty zástav poskytne méně než 4 mil. Kč, začnete stavět a následně do zástavy nabídnete hrubou stavbu domu, dočerpáte potřebné finance, dokončíte stavbu, najdete kupce na Váš byt, vylatíte zástavu, která vázne na Vašem bytě, byt prodáte a přestěhujete se do nového domu. Podrobnosti je třeba projednat s bankou.

Přečtěte si také

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!